หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการรายวัน | Section1:ข่าวปก
 
โปรดเกล้าโยกย้ายทหาร อุดมเดชจ่อผบ.-นิพัทธ์ปลัดกห.
โดย ASTVผู้จัดการรายวัน 15 กันยายน 2556 23:48 น.
       โปรดเกล้าฯโผทหาร 861 อัตรา ไม่พลิก"นิพัทธ์"นั่งปลัดกลาโหม "ณรงค์"ขึ้น ผบ.ทร. "จิระเดช"อกหักได้แค่นั่งปธ.ที่ปรึกษาทบ. ด้าน"ประยุทธ์" จัดแถว 5 เสือทบ. ดัน "อุดมเดช" ขึ้นรอง ผบ.ทบ. จ่อนั่ง "แม่ทัพบก" ปี 57 พร้อมจัดกำลังรบใหม่ ถึงคิว"ตท.14 พรึ่บ" คุมภาคกลาง-อีสาน ดัน"ธีรชัย" เด็กบูรพาพยัคฆ์ คุมทัพภาคที่ 1 "ชาญชัย" ขึ้นแม่ทัพภาค 2 คุมชายแดนเขมร "วลิต" รอนั่ง มทภ.4 ปีหน้า ฮือฮา"ดิฏฐพร"เด็ก"ยุทธศักดิ์"ได้ขึ้นพลเอก เผยนายพลใหม่ 325 คน มีนายพลหญิงใหม่ 37 คน
       
       วานนี้ (15 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการแจกจ่ายสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 861 อัตรา ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ณ วันที่ 15 ก.ย.56 โดยตำแหน่งสำคัญต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอก่อนหน้านี้
       
       ใน ส่วนของกระทรวงกลาโหม พล.อ. มล.ประสบชัย เกษมสันต์ (ตท.13) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม (อัตราจอมพล) พล.ต.สิทธิพล นิ่มนวล (ตท.21) ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
       
       ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก (ตท.14) รองปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นมาเป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ตท.12) ที่ปรึกษาพิเศษทบ. พล.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ (ตท.14) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.พลวัฒน์ สิโรดม (ตท.13 ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) และ พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคณาพิทักษ์ (ตท.14) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผช.ผบ.ทอ.) ขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ชัชวาล ขำเกษม(ตท.14) ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้ากรมเสมียนตรา พล.อ.อภิชาต แสงรุ่งเรือง ผอ.สำนักงบประมาณกลาโหม เป็นผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร พล.อ.สิริวุฒิ สุคันธนาค ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผอ.สำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม พล.ท.ชำนิ รักเรือง เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรมว.กลาโหม
       
       ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทย พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง (ตท.13) ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ (ตท.12) ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล (ตท.13 ) ผช.ผบ.ทบ. ข้ามมาเป็น เสธ.ทหาร พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ์(ตท.13) รองเสธ.ทหาร เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.บุญชู เกิดโชค (ตท.17) ผบ.โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร
       
       สำหรับกองทัพบก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ได้มีการจัดแถว 5 เสือกองทัพบกใหม่ โดยให้พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร (ตท.14) เสนาธิการทหารบก ชึ้นมาเป็น รอง ผบ.ทบ.(เกษียณ 58 ) เพื่อเตรียมขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ เกษียณในปี 57 ขณะที่พล.ท.ฉัตรชัย สาริกัลยะ (ตท.12 ) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.และพล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา (ตท.15 ) แม่ทัพภาคที่ 1 ขยับขึ้นเป็น ผช.ผบ.ทบ. (เกษียณ 58) และพล.ท.อักษรา เกิดผล ( ตท.14) รองเสธ.ทบ.ขึ้นเป็น เสธ.ทบ. ด้านพล.อ.จิระเดช โมกขะสมิต (ตท.13) ผู้ช่วยผบ.ทบ.ที่พลาดหวังจากตำแหน่งปลัดกระทรงกลาโหม ขึ้นไปดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาทบ. ในอัตราจอมพล ขณะที่พล.ท.จีรศักดิ์ ชมประสพ (ตท.13) แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พล.ท.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (ตท.15) ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายยุทธการ เป็นรอง เสธ.ทบ. พล.ต.กัมปนาท รุดดิษฐ์ (ตท.16) รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายยุทธการ พล.ต.กิตติ อินทสร (ตท.14) รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายข่าว พล.ต.ภานุวัชร นาควงษม์(ตท.17) รองแม่ทัพภาคที่1 เป็นผช.เสธ.ทบ.ฝ่ายกิจการพลเรือน
       
       นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในสายคุมกำลังด้วย โดยส่ง พล.ท. ธีรชัย นาควานิช (ตท.14) รองเสนาธิการทหารบก ซึ่งถือเป็นนายทหารสาบบูรพาพยัคฆ์ ลงมาเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อจ่อเข้าไลน์ 5 เสือทบ. โดยให้พล.ต.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ (ตท.18) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.2รอ.) พล.ต.ศุภวัฒน์ เชิดธรรม (ตท.16) ผบ.มณฑลทหารบกที่ 14 (ผบ.มทบ.14) พล.ต.สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล(ตท.16) ผบ.มทบ.11 ขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 ขณะที่กองทัพภาคที่ 2 มีการขยับ พล.ต.ชาญชัย ภู่ทอง (ตท.14)รองแม่ทัพภาคที่ 2 ขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่ 2 และให้พล.ต.ชวลิต ชุนประสาร (ตท.15) รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ชลิต เมฆมุขดา (ตท.16) ผบ.พล.ร.6 และ พล.ต.จารุเกียรติ ชัยวงษ์ (ตท.14) เสธ.กองทัพน้อยที่ 2 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล(ตท.16) ผบ.พล.ม.1เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ปราการ ชลยุทธ (ตท.15) รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.นพวงษ์ สุรวิชัย (ตท.15) ผบ.พล.ร.5 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ชรินทร์ อมรแก้ว (ตท.16) เสธ.กองทัพภาคที่ 4 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 ขณะที่ พล.ท.วลิต โรจนภักดี (ตท.15) แม่ทัพน้อยที่ 1 ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไป เพื่อรอขึ้นมาดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ในบัญชีโยกย้ายนายทหารกลางปีหน้า แทนพล.ท.สกล ชื่นตระกูล แม่ทัพภาคที่ 4 ที่จะขยับเข้ามากินอัตราพลเอกก่อนเกษียณราชการ
       
       ทั้งนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนผู้บังคับหน่วยระดับผบ.พล.ด้วย โดยขยับ พ.อ.บรรเจิด ฉางปูนทอง ขึ้นมาเป็นผบ.พล.ม.1 พ.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา รองผบ.พล.ร.2รอ. เป็นผบ.พล.ร.2รอ. พ.อ.ธนะศักดิ์ เก่งถนอมม้า เป็นผบ.ศูนย์สงครามพิเศษ พ.อ.ธรากร ธรรมวินทร เป็นผบ.พล.ร.6 พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.มทบ.42 เป็นผบ.พล.ร5 พล.ต.สุทัศน์ จารุมณี เสธ.กองทัพน้อยที่ 3 เป็นผบ.พล.ร.7 พล.ต.นิรันดร สมุทรสาคร เสธ.กองทัพน้อยที่ 1 เป็นผบ.มทบ.11 ขณะที่พล.ท.ดิฏฐพร ศศะสมิต หัวหน้าสำนักงานรมช.กลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทบ.อัตราพลเอก
       
       ส่วนกองทัพเรือ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย (ตท.13) รองผบ.ทร.เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร (ตท.12)หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ (ตท.13) เสธ.ทร.เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ตท.13) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทร. พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (ตท.15) ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นเสธ.ทร. พล.ร.ท.พิจารณ์ ธีรเนตร (ตท.14) รองผบ.กองเรือยุทธการ ขึ้นเป็น ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผบ.โรงเรียนนายเรือ พล.ร.ต.วีระพันธ์ สุขก้อน ผบ.ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 แทน
       
       ขณะที่กองทัพอากาศ พล.อ.อ.สฤษดิ์พงษ์ โกมุททานนท์ (ตท.13) ผู้บัญชาการกรมควบคุมปฏิบัติการทางอากาศ(ผบ.คปอ.) ขึ้นเป็นรองผบ.ทอ. พล.อ.อ.อารยะ งามประมวญ (ตท.13) เสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พล.อ.อ.ธงชัย แฉล้มเขต (ตท.13) หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผช.ผบ.ทบ. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง (ตท.14) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทอ.เป็นเสธ.ทอ. พล.อ.ท.พลเทพ โหมดสุวรรณ (ตท.15)รองเสธ.ทอ.เป็นผบ.คปอ. พล.อ.ท.วรฉัตร ธารีฉัตร (ตท.15 ) รองผบ.คปอ. (เกษียณ 59) เป็นผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทั้งนี้การโยกย้ายครั้งนี้มีนายพลใหม่ทั้งหมด 325 คน แบ่งเป็นชาย 288 คน หญิงใหม่ทั้งหมด 37 คน.

ข่าวล่าสุด ในหมวด
เพื่อไทยลั่นโหวตปิดอภิปราย หักคอ2ล้านล. จ่อดันวาระ3สภาผัวเมีย
โปรดเกล้าโยกย้ายทหาร อุดมเดชจ่อผบ.-นิพัทธ์ปลัดกห.
วิสามัญ2โจรใต้ สมุนแกนนำอาร์เคเค
จับตาอ้อยม็อบซ้ำรอยยาง
จานด่วนขึ้นตบหน้ารัฐ ไข่เจียวฟองละ15บาท!
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013