ศธ.ปรับเครื่องแบบลูกเสืออิสลาม เน้นสอดคล้องหลักศาสนา

โดย MGR Online   
30 พฤศจิกายน 2549 12:44 น.
        ศธ.เตรียมเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือให้นักศึกษาอาชีวศึกษา สวมกางเกงขายาว และเสื้อชอปปฏิบัติการตามปกติ พร้อมปรับเครื่องแบบให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามให้สอดคล้องกับหลักทางศาสนาด้วย
       
       นางจรวยพร ธรณินทร์ รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมสภาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนากิจการลูกเสือที่เสนอ โดยให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบัติงานรองรับให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ลูกเสือ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งดำเนินการผลักดันให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2550 นอกจากนี้ ให้จัดทำเหรียญลูกเสือยั่งยืนซึ่งสมนาคุณให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ทำงานครบ 15 ปี และ 25 ปี
       
       นางจรวยพร กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ประชุมให้สนับสนุนการจัดส่งลูกเสือไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 21 ณ ประเทศอังกฤษ ในการเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ของกิจการลูกเสือโลก ปีพุทธศักราช 2550 โดยขอให้เน้นความรู้รัก สามัคคีของคณะลูกเสือไทย และการจัดการแสดงควรสะท้อนความเป็นไทย ตลอดจนนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกลูกเสือชาติอื่นๆ ด้วย ขณะเดียวกัน ให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการเยาวชนลูกเสือทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาค พร้อมทั้งให้กระทรวงศึกษาธิการประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนดกิจการลูกเสือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินภายนอกสถานศึกษา และประสานกับสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพครู บรรจุวิชาลูกเสือไว้ในหลักสูตรวิชาชีพครู
       
       “สำหรับเครื่องแบบลูกเสือสำหรับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุชาติ กลศาสตร์เสนีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นคณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ลูกเสือ พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาด้วยเลย โดยอาจจะให้ใช้กางเกงขายาวและเสื้อชอปปฏิบัติการที่สวมใส่สำหรับการเรียนปกติเป็นเครื่องแบบลูกเสือ ส่วนเครื่องแบบลูกเสือสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามก็จะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักทางศาสนาด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.ลูกเสือใน 4 ภาค คาดว่ารูปแบบเครื่องแบบลูกเสือที่จะปรับเปลี่ยนนั้นจะมีความชัดเจนภายในเดือนธันวาคมนี้”นางจรวยพร กล่าว

จำนวนคนโหวต 9 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 3 คน
34 %
ไม่เห็นด้วย 6 คน
66 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017