ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรฯ

โดย MGR Online   
25 ตุลาคม 2556 19:02 น.
ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรฯ
สมเด็จพระวันรัต
        “สมเด็จวัดปากน้ำ” มอบคำสั่งเจ้าคณะภาคฯ ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.เป็นต้นไป
       
       วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.30 น.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการมอบคำสั่งเจ้าคณะภาค1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ตั้ง สมเด็จพระวันรัต เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 ว่า ด้วยการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 โดยมีพระเถรานุเถระ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
       
       สำหรับคำสั่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง มีใจความว่า ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง ว่างลง
       
       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
       
       จึงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) อายุ 77 พรรษา 57 วิทยฐานะ ป.ธ.9 เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
       
       ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง
       
       มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
       
       พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม
       
       ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน เทอญฯ
       
       ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2556 เป็นต้นไป
       
       สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2556
       
       สมเด็จพระถีรญาณมุนี
       เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
        

       

จำนวนคนโหวต 23 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 12 คน
53 %
ไม่เห็นด้วย 11 คน
47 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017