หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | สุขภาพ
สุขภาพ ข่าว
ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรฯ
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 ตุลาคม 2556 19:02 น.
สมเด็จพระวันรัต
       “สมเด็จวัดปากน้ำ” มอบคำสั่งเจ้าคณะภาคฯ ตั้ง “สมเด็จพระวันรัต” เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.เป็นต้นไป
       
       วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.30 น.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการมอบคำสั่งเจ้าคณะภาค1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ตั้ง สมเด็จพระวันรัต เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 ว่า ด้วยการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 โดยมีพระเถรานุเถระ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหาร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
       
       สำหรับคำสั่งเจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง มีใจความว่า ด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง ว่างลง
       
       อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
       
       จึงแต่งตั้งให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) อายุ 77 พรรษา 57 วิทยฐานะ ป.ธ.9 เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
       
       ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง
       
       มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
       
       พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม
       
       ขอจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน เทอญฯ
       
       ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2556 เป็นต้นไป
       
       สั่ง ณ วันที่ 25 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2556
       
       สมเด็จพระถีรญาณมุนี
       เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต)
        

       

ข่าวล่าสุด ในหมวด
"พระองค์โสม" บำเพ็ญพระราชกุศลพระศพ "สมเด็จพระสังฆราช" ด้านวัดบวรฯเปิดสักการะพระศพ 3 เวลา
7 สิ่งมหัศจรรย์ "ไลโคปีน" ช่วยต้านโรคร้าย
ประชาชน รอสักการะพระศพจำนวนมาก ด้าน "พระเทพสารเวที" ยกย่องต้นแบบพระนักปฏิบัติ
"ธงทอง" เผยพระเมรุ "สมเด็จพระสังฆราช" ตามพระเกียรติใช้เมรุหลวงวัดเทพศิรินทร์
สธ.เผย ปชช.เครียดโดนน้ำท่วม เสี่ยงฆ่าตัวตาย 326 ราย
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 22 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 11 คน
50 %
ไม่เห็นด้วย 11 คน
50 %
ความคิดเห็นที่ 13 +23 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รู้ก็รู้ว่าการเมืองมันแทรกไม่เว้นแม้กระทั่งพระเจ้า....ถามหน่อย...ปัญหาที่เกิดในวัดในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เพราะไอ้เฮี๊ยเดรัจฉานทักสินหรือ...ถ้ามันไม่มายุ่งประเทศจะดิ่งลงเลวร้ายอย่างนี้หรือ...กูคนหนึ่งละที่รับไม่ได้ที่พระที่ในหลวงต้องให้พระองค์แต่งตั้งเท่านั้น...ไม่ใช่ให้พวกนักการเมืองสมัยไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทย...มาแต่งตั้ง...พวกมรึงเป็นใคร...ไอ้คาวยแดงเดรัจฉานผลาญบ้านผลาญเมืองทำลายประเทสจนย่อยยับจนถึงทุกวันนี้...ไอ้สัตย์เดรัจฉานมาเกิด
เอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
manager ข่าวหมวดนี้ยกเลิกแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่
อย่าเอาการเมืองมายุ่งในนี้ขอได้โปรด ทะเลาะแบบขาดสติอยู่ได้ ไม่เลือกวัน-เวลา-สถานที่ อะไรกัน
ถอดการแสดงความคิดเห็นออก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ใช่การเมืองหรือที่ทำให้สงฆ์เเตกเเยก คนที่มีอำนาจสุดท้ายทำเรื่องผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชก็ถือกรรมทำให้ไม่ได้อยู่กับครอบครัว เร่ร่อนอยู่นอกประเทศ สบายกายกับทรัพย์สินที่โกงมา เเต่ทุกข์ใจรอวันตายอย่างช้า เพื่อตกลงนรกไม่ได้ผุดได้เกิดเพราะทำให้สงฆ์เเตกเเยก
drjh
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 22 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอให้ความเห็นมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรดีทั้งหมดและเลวทั้งหมด ไม่ว่ามนุษย์และเดรัจฉาน รวมทั้งนักการเมืองและวงการสงฆ์ จงอย่าเชื่อแบบลุ่มหลงงมงายจะถูกเป็นเหยื่อ ไม่เว้นแม้กระทั่งวงการสงฆ์ จงเชื่อแบบมีสติอย่าเชื่อแบบผิวเผิน แล้วจึงค่อยตัดสินใจ จะเห็นว่าปัจจุบันพระทุศีลมีมากเหลือเกิน
พุทธแท้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
กฎระเบียบข้อต่างๆของ มหาเถระสมาคม พอเข้าใจได้ ให้เป็นระเบียบในการปฏิบัติ

แต่มีอยู่ 1 ข้อในกรณีแต่งตั้งพระสังฆราช เดิมที เป็นอำนาจตามความสมัครใจของพระเจ้าอยู่หัวที่จะแต่งตั้งประมุขของสงฆ์ แต่แล้วก็ดันมีการออกกฏมาริดรอนพระราชอำนาจ ให้ต้องแต่งตั้งจากผู้มีอาวุโสสูงสุดของพระในตำแหน่งพระราชาคณะ โดยให้มหาเถระสมาคมเสนอขึ้นไป
smn
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ท่านมีหน้าตาคล้ายสมเด็จวัดปากน้ำภาษีเจริญมากนะครับ
โมทนาบุญครับ
ยิ้มใหญ่
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แก่นไม้....

ผู้ไม่หลงเอาสิ่งอื่นมาเป็นแก่น
ภิกษุ ท ! พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีลาภสักการะ
และเสียงเยินยอเป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีความ
ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์นี้ มิใช่มีความ
ถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นอานิสงส์, พรหมจรรย์นี้ มิใช่มี
ความถึงพร้อมด้วยญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์.
ภิกษุ ท ! ก็เจโตวิมุตติ๑ ที่ไม่กำเริบอันใดมีอยู่,
พรหมจรรย์นี้มี สิ่งนั้น นั่นแหละเป็นประโยชน์ที่มุ่งหมาย
เป็นแก่นสาร เป็นผลสุดท้ายของพรหมจรรย์แล.
_____________________________
๑. เจโตวิมุตติ คือ หัตตผลโดยมีน้ำหนักของการทำสมาธิมากกว่าการ
กระทำด้านอื่น ๆ
แบบของการหลุดพ้นยังมีอย่างอื่นอีกเช่น สัทธาวิมุตติ, ปัญญาวิมุต
เป็นต้น
-----------------------------------------------------------------------
ภิกษุ ท. ! เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการด้วย
แก่นไม้ เสาะหาแก่นไม้ เที่ยวค้นหาแก่นไม้ จนถึงต้นไม้
ใหญ่มีแก่นแล้ว ตัดเอาแก่นถือไปด้วยมั่นใจว่า ‘นี่เป็น
แก่นแท้’ ดังนี้. บุรุษมีตาดี เห็นคนนั้นเข้าแล้ว ก็กล่าวว่า
“ผู้เจริญคนนี้ ช่างรู้จักแก่น, รู้จักกระพี้, รู้จักเปลือกสด,
รู้จักสะเก็ดแห้งตามผิวเปลือก, รู้จักใบอ่อนที่ปลายกิ่ง.
จริงดังว่า ผู้เจริญคนนี้ ต้องการแก่นไม้ เสาะหาแก่นไม้
เที่ยวค้นหาแก่นไม้ จนถึงต้นไม้ใหญ่มีแก่นแล้ว ก็ตัดเอา
แก่นแท้ถือไปด้วยมั่นใจว่า ‘นี่ เป็นแก่นแท้’ ดังนี้. สิ่ง
ที่เขาจะต้องทำด้วยแก่นไม้ จักสำเร็จประโยชน์เป็นแท้”
ดังนี้.
มู. ม. ๑๒/๓๗๐/๓๕๑.

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=873984
บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 -1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นวงการที่หลอกลวง
kkk
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 17 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าไม่มีธรรมยุติ มหานิกาย มีเฉพาะคณะสงฆ์ไทย ไมนำเอาศาสนามาเป็นฐานการเมือง พระพุทธศาสนาจะเจริญไม่ทำให้สงคมแตกแยกแบบนี้
kkk
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตำแหน่งเจ้าอาวาสเจ้าคณะจังหวัดสามารถแต่งตั้งได้ กรณีดังกล่าวสมเด็จพระวันรัตท่านเป็นเจ้าคณะกทม-สมุทรปราการอยู่แล้ว จึงpass ไปที่เจ้าคณะภาค1-2-3คือสมเด็จสมชาย วัดเทพฯเป็นผู้แต่งตั้งท่านแทน แต่สมเด็จพระวันรัตท่านก็เป็นรักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าคณะภาคอีกที ก็เลยกลายเป็น ผู้ว่าตั้งผู้ใหญ่บ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นอธิบดีลูกพี่ผู้ว่าคนนั้น แต่สมเด็จพระวันรัตท่านดีมากครับ
เริ่มงงแล้ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่ใช่การเมืองหรือที่ทำให้สงฆ์เเตกเเยก คนที่มีอำนาจสุดท้ายทำเรื่องผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราชก็ถือกรรมทำให้ไม่ได้อยู่กับครอบครัว เร่ร่อนอยู่นอกประเทศ สบายกายกับทรัพย์สินที่โกงมา เเต่ทุกข์ใจรอวันตายอย่างช้า เพื่อตกลงนรกไม่ได้ผุดได้เกิดเพราะทำให้สงฆ์เเตกเเยก
drjh
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 -2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พ่อแม่พี่น้องขา

พระผู้ทรงศีล ตำแหน่งเป็นเพียงหน้าที่เท่านั้นละคะ

ท่านไม่ถือยศถือศักดิ์หรอกคะ หรืออยากเป็นนี่เป็นนั่นหรอกคะ

มีแต่พวกเราคิดไปเองนะคะ เชื่อสิคะ

ญาณทัศนะของพระเถระฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายแต่ละองค์ ไม่ธรรมดาแน่นอนคะ

ยศก็คงเป็นเหมือนอาภรณ์ภายนอกเท่านั้นละคะ

ท่านไม่ต้องการหรอกคะ

ขอบคุณคะ
พร
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่จริงครับ ซื้อตำแหน่งยังมีเลยครับ
888
 
ความคิดเห็นที่ 13 +23 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รู้ก็รู้ว่าการเมืองมันแทรกไม่เว้นแม้กระทั่งพระเจ้า....ถามหน่อย...ปัญหาที่เกิดในวัดในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ใช่เพราะไอ้เฮี๊ยเดรัจฉานทักสินหรือ...ถ้ามันไม่มายุ่งประเทศจะดิ่งลงเลวร้ายอย่างนี้หรือ...กูคนหนึ่งละที่รับไม่ได้ที่พระที่ในหลวงต้องให้พระองค์แต่งตั้งเท่านั้น...ไม่ใช่ให้พวกนักการเมืองสมัยไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทย...มาแต่งตั้ง...พวกมรึงเป็นใคร...ไอ้คาวยแดงเดรัจฉานผลาญบ้านผลาญเมืองทำลายประเทสจนย่อยยับจนถึงทุกวันนี้...ไอ้สัตย์เดรัจฉานมาเกิด
เอ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 12 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"สมเด็จพระธีรญาณมุนี" นะครับไม่ใช่ สมเด็จพระถีรญาณมุนี
W
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมเด็จเกี่ยวท่านสิ้นไปแล้ว ก็ยังโดนไอพวกไม่มีสมองมาเขียนด่า ช่างน่าสังเวชใจ
kooih
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
๏ โคควายวายชีพได้ เขาหนัง
เป็นสิ่งเป็นอันยัง อยู่ไซร้
คนเด็ดดับสูญสัง ขารร่าง
เป็นชื่อเป็นเสียงได้ แต่ร้ายกับดี๚ะ๛

สมเด็จเกี่ยว มีอะไรดีให้สรรญเสริญ แต่ถ้าเรื่องชั่วนี้เป็นกระบุงโกย...เรื่องใหญ่ๆก็เรื่องทักษิณ กับ ธรรมกาย เป็นอย่างเขารู้กันทั่ว มัแต่ไอ้พวกสาวกนี่แหละที่ไม่รู้.
พุทธ นครนายก
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คนโง่มันจะไปคิดอะไรออก เห้นโจรเป้นพระเห้นพระเป้นโจรมันก็ศรัทธาหมด
นพดล ปัตอัณฑะะ
 
ความคิดเห็นที่ 10 +10 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
manager ข่าวหมวดนี้ยกเลิกแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่
อย่าเอาการเมืองมายุ่งในนี้ขอได้โปรด ทะเลาะแบบขาดสติอยู่ได้ ไม่เลือกวัน-เวลา-สถานที่ อะไรกัน
ถอดการแสดงความคิดเห็นออก
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พุทธศาสนิกชนมีสิทธิที่จะแสดงความรู้สึกต่อศาสนา ถ้าผู้ที่ถูกวิจารณ์เป็นทองแท้ย่อมไม่กระทบกระเทือน
ถ้าคนนั้นเป็นตัวอย่างแห่งความศรัทธาที่ประเสริฐ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เจ้าอาวาส ครับ ไม่ใช่ตำแหน่งพระสังฆราช
อย่าเวอร์ คคห.ไหนไม่ดีก็แจ้งลบ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
พระพุทธเจ้ายังกำหนดให้พระด้วยกันเองว่ากล่าวกันได้ว่าได้เห็นพระรูปอื่นทำอะไรไม่ถูกต้อง ฆราวาสมีหน้าที่รักษาศาสนาเหมือนกัน ไม่ใช่เรื่องสงฆ์ เเล้วชาวบ้านไม่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านมีหน้าที่ทำให้สงฆ์อยู่ในร่องรอย มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะกำหนดให้ศาสนายังต้องอยู่ในการดูเเลของบ้านเมือง ทั้งทางด้านกฎหมาย เเละอื่นๆ
drjh
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่าดัดจริต เพราะความเลวไม่มีวันหยุด
ตามนั้น สั้นๆ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันแทรกเข้ามาตั้งแต่สัมนเฮี้ยเหลี่ยมแล้วค่ะ ถึงตอนนี้มันสายไปแล้ว...โน่นพระที่ไม่เล่นการเมืองอยู่ในป่าในดงหมดแล้วค่ะ ที่เหลือในเมืองที่ดีก็น้อยเต็มที...
สมัยนี้ พระเล่นการเมืองไปแล้ว
 
ความคิดเห็นที่ 9 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถึงบรรณาธิการ คอลัมน์นี้ไม่สมควรให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ ดูไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่ ช่วยพิจารณาด้วยครับ
หุ หุ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แต่อย่างน้อยพระองค์ท่านสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ท่านสิ้นพระชนม์แล้ว ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย พรหมปาริสัชชาภูมิ เพื่อจุติพร้อมองค์พระศรี อาริยเมตไตรยโพะธิสัตว์ เป็นพระอรหันต์ ของพระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปสู่พระนิพพานในอนาคตกาลเบ้องหน้าเทอญ ตัวของข้าพเจ้า เคยได้เดินทางไปที่เมืองไทยแล้วก็ได้ทำพุ่มดองไม้พาน ขึ้นทูตถวายให้พระองค์ท่านด้วยตัวดิฉันเอง และไม่มีวันลืมและเวลานั้นเลย ตัวข้าพเจ้าเองก็ได้รู้จักพระผู้ใหญ่ในวัดบวรนั้นหลายพระคุณเจ้าเหลือเกินถ้าจะให้นับนั้นคงไม่ครบหรอก และรู้จักคนที่ทำอาหารถวายหลวงปู่ ที่เป็นเลขาของสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะ รู้จักกันดีทุกวันนี้ยังโทรหากันตลอดเวลาเลย ด้วยความคิดถึงจากคนที่อยู่แดนไกล
kkk123@.comk
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทำดี ได้ดี / ทำชั่ว ได้ชั่ว

ผู้รักษากฎ ถ้าทำผิดเสียเอง ย่อมผิดมากกว่าผู้ที่ไม่รู้ ก็กรรมใด ใครก่อ รับกันเองเต็ม ๆ หาใช่ผู้ใดกลั่นแกล้งไม่ อย่าคิดทำชั่วแล้วกัน
สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 6 +3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมเด็จเกี่ยว สังฆราชของพวกควายแดง
Mom
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สมเด็จพระวันรัตน์วัดป่าแก้ว
พระอุปัชชายของพระนเรศ
ที่สอนให้พระนเรศสวดพาหุงมหากา
จนมีชัยเหนือพม่าไง
วันรัตน์นะเนี่ย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอให้ชนะเขมรด้วย
สาธุ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สาด
สาดยกกำลังสอง
 
ความคิดเห็นที่ 3 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีหยั่งครับ ผมไม่เข้าใจครับ
เฮียไก่สมเด็จ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013